Miljöpolicy

Självklart har vi en miljöpolicy

Eftersom personal är SRY utbildad så jobbar vi fortlöpande med att utveckla vårt miljötänk. Undvika kemikalier så mycket som möjligt annars använda miljömässigt godkända produkter. Detta för att värna om miljön men också personalens arbetsmiljö.