Kollektivavtal

Våra anställda är vår viktigaste resurs, så alla våra våra medarbetare är anslutna till kollektivavtal. 

Medarbetarna som arbetar mot företags- och fastighetskunder omfattas av avtal slutet mellan Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad och Fastighets.

Medarbetare som arbetar mot Byggbranchen omfattas av kollektivavtal slutet mellan Byggföretagen och Byggnads.